Wszystkie gazetki w jednym miejscu od 2009 roku!

Vox Meble

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Średnia ocena: 2 | 3 ocen
Newsletter
Otrzymuj informacje o nowej gazetce Vox Meble

Gazetki sieci Vox Meble

Gazetka Vox Meble - 01.01.2015-31.12.2015

Vox Meble - Katalog mebli 2015

NIEAKTUALNA

Opis sieci

Sklepy Vox

W?a?cicielem marki Meble VOX jest Firma Vox Industrie S.A. stanowi?ca cz??? Grupy Kapita?owej Vox. Tworz? j? sp?ki: Sk?ady budowlane Vox, Profile Vox, Drewno Vox. Firmy zajmuj? wysok? pozycj? w bran?y budowlanej i wyposa?enia wn?trz. W Polsce firma istnieje na rynku od 1990 roku i nale?y do czo?owych producentw mebli w Polsce. Pocz?tki firmy zwi?zane s? z produkcj? mebli dzieci?cych. Obecnie firma skupia si? na tworzeniu kolekcji mebli oraz artyku?w dekoracyjnych. Wsp?praca z projektantami zaowocowa?a uznaniem marki Mebli Vox. Oprcz oryginalnej stylistyki cechuje je funkcjonalno??, bezpiecze?stwo i wysoka jako?? wykonania, ktr? potwierdzaj? atesty, certyfikaty. Firma zdobywa tak?e nagrody i wyr?nienia przyznawane w konkursach i na targach. Meble Vox posiada sie? ponad 100 salonw w kraju i kilkudziesi?ciu za granic?.

Gazetka i katalog Vox

Na stronie producenta mebli Vox regularnie ukazuj? si? katalogi z aktualn? ofert? mebli i dodatkw. Katalogi prezentuj? meble z aktualnych kolekcji Vox na dany rok. Katalogi Meble Vox dost?pne s? tak?e online na stronie internetowej sieci Meble Vox www.meble.vox.pl. Na stronie tej rwnie? formularz umo?liwiaj?cy zamwienie katalogw papierowych. Sie? Vox nie wydaje gazetek promocyjnych.

Komentarze

Znajdujesz sie na stronie internetowej www.promocyjnegazetki.pl.
Wszystkie użyte na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.